Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring WehaveAnyspace Holding BV

Via de website van WehaveAnyspace.nl worden privacygevoelige gegevens - oftewel persoonsgegevens - verwerkt. 
WehaveAnyspace Holding BV vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. 
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de actuele privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze 
 • privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor 
 • legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen 
 • waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen 
 • van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij het recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren 
 • of te verwijderen.

WehaveAnyspace Holding BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij 
uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te 
lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-03-2018.

Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Deze gegevens verzamelen wij via de 
verschillende formulieren op de site,  de online chatfunctie, en middels overige contactmiddelen en momenten 
waaronder per e-mail, telefoon, social media etc . Dat kunnen persoonsgegevens zijn die betrekking hebben op 
de huidige privacywetgeving.. 
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader 
van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij verzamelen en gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam + bedrijfsnaam;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Geslacht;
 • IP-adres.
 • Factuuradres (verhuurders);

Doel van het gebruik van de verzamelde gegevens:


Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Inloggen en verifiëren/authentiseren van gebruikers van de dienst;
 • Communicatie tussen WehaveAnyspace en haar gebruikers (verhuurders en potentiële huurders);
 • Versturen van een nieuwsbrief (bij opt-in) en direct-marketing berichten;
 • Monitoren en auditen van de diensten bijbehorende website;
 • Analyseren van statistieken en optimaliseren van de dienst en bijbehorende website;

Registreren 

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet je jezelf eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou 
gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet 
elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is 
in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. 
In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de 
bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal 

Met ons portaal kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd 
wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. 
De gegevens die jij ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van 
uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. 
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Inschrijven voor de nieuwsbrief geschiedt middels opt-in.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment 
zelf uw toestemming gevraagd.
Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld 
de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door 
bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de relevante privacy verklaringen 
te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Cookies

Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies en soortgelijke technieken. Ook via derden die door ons 
zijn ingeschakeld om cookies geplaatst.
Wanneer je onze dienst/website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij 
cookies gebruiken. Het verdere gebruik door jou van onze dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat 
onze dienst dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. 
Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen 
wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, 
zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een 
bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan 
wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de 
IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. 
In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle 
informatie tussen u en onze dienst wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om onze dienst te gebruiken. 
Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. 
De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist 
(zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. 
Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. 
 Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling deze 
privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen 
gegevens (dataportabiliteit)

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage, correctie, verwijdering en het meenemen  jouw 
persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek 
indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd 
aangeven dat jij de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage 
in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. 
Je kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken 
om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Recht op intrekking van verleende toestemming
Je kunt ons ook een verzoek toesturen om eerder verleende toestemming in te trekken. Dat kan via onderstaande 
contactgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor 
Contact met ons op via onderstaande contactgegevens, Op grond van 
de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen 
deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

WehaveAnyspace Holding BV
Boeing Avenue 262

1119 PZ Schiphol-Rijk, Nederland
privacy@wehaveanyspace.com 
085 7500 44