Alle artikelen

Wat kan je op kantoor doen tegen het coronavirus?

Wat kan je op kantoor doen tegen het coronavirus? image

Vanwege de verspreiding van het coronavirus in Nederland zullen er ook op kantoor maatregelen moeten worden getroffen. Veel kantoren blijven gewoon open, maar de dienstverlening zal wel moeten worden aangepast om verspreiding tegen te gaan. In dit blog lees je de belangrijkste maatregelen tegen het coronavirus op kantoor!

Wat verwachten werknemers van je?

Het is belangrijk om te weten wat de werknemers van jou mogen verwachten als werkgever. Je bent als werkgever verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Het is belangrijk om de risico’s die verbonden zijn aan het werk en verspreiding van het coronavirus in gedachte te hebben zodat maatregelen tegen deze risico genomen kunnen worden.

Je bent als werkgever verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek

Het is goed om deze maatregelen te delen met je werknemers. Zo weten je werknemers wat hun te doen staat en wat er verwacht wordt van hun. Om ondernemers te helpen hebben we hier de belangrijkste regels achter elkaar gezet:

Blijf thuis als je symptomen voelt

Dit is echt het belangrijkste. Dit is een regel die iedereen in Nederland serieus moet nemen: bij verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijf dan thuis! Zo voorkom je dat je personeel misschien besmet raakt en zo het hele bedrijf helemaal niet aan het werk kan.

Werknemers kunnen thuis werken

Het RIVM raadt aan om zo veel mogelijk thuis te werken als mogelijk is in deze huidige situatie. Als dit mogelijk is geef dan je werknemers hier de vrijheid in. Maak wel goede afspraken; als werkgever is het belangrijk dat je zorgt voor goede communicatie tussen je werknemers. Dit kan via de mail, Google Hangouts, of een programma zoals Slack dat gemaakt is voor precies dit.

Werktijden verspreiden

Een andere suggestie is het verspreiden van werktijden van werknemers, zodat er minder collega’s op de werkvloer aanwezig zijn op dezelfde tijd. Zo wordt het contact tot een minimum beperkt. Als werkgever is het aan jou de taak om dit in goed overleg te regelen. Deel men in werkgroepen en maak een schema voor goede spreiding over de dag. Zo is de kans op besmetting kleiner.

Hygiënische maatregelen

Om ervoor te zorgen dat er minder kans is op overdracht van het virus op kantoor zal je direct hygiënische maatregelen door moeten voeren. De gebruikelijke maatregelen zijn al bij velen bekend maar we zetten ze voor de zekerheid nog op een rijtje.

 • Werknemers moeten regelmatig hun handen wassen met water en zeep.
 • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als je hoest of niest, en gooi deze zakdoekjes direct weg!
 • Schudt geen handen.
 • Gebruik desinfectiegel om veelgebruikte oppervlaktes te desinfecteren.
 • Houd het kantoor goed geventileerd.
 • Poets met regelmaat de deurklinken, kranen, lichtknopjes en je eigen werkplek zoals je toetsenbord en muis
 • Mensen die hoesten en/of niezen mogen weer naar huis. Dit is een maatregel van de overheid.
 • Houd gesprekken zo kort mogelijk.

 Laat werknemers ook de verantwoordelijkheid nemen

Houd vooral afstand tussen collega's.

Als een deel van je werknemers vanuit huis werkt zullen enkele werkplekken onbezet zijn. Deze lege werkplekken komen van pas, omdat het belangrijk is om afstand te bewaren tussen werknemers. Een vol kantoor zorgt voor verdere verspreiding van het virus, dus hou minimaal 1.5 meter afstand tussen werkplekken van personeel.

Sociale hygiëne

Naast dit alles kan er ook met betrekking tot sociale hygiëne meer maatregelen getroffen worden. Als je hier regels voor opstelt, is er minder kans voor overdracht van het coronavirus. Hier hebben wij de belangrijkste maatregelen op een rijtje:

 • Zeg alle onnodige afspraken af totdat het virus onder controle is.
 • Onderhoud contact per telefoon of de mail. Houd contact natuurlijk goed op de hoogte, maar samen in 1 kamer hoeft niet.
 • Neem vooral je kinderen niet mee naar kantoor, ook al zijn de scholen dicht.

Iedereen neemt verantwoordelijkheid

Laat werknemers ook de verantwoordelijkheid nemen. Het is belangrijk dat er momenteel zoveel mogelijk contact met de buitenwereld wordt vermeden. Als iedereen zich daaraan kan houden is de kans op besmetting op de werkvloer.

Hou het nieuws in de gaten

Dit is een samenvatting van de huidige maatregelen rondom het virus. De maatregelen kunnen op elk moment weer veranderen. Hou daarom, als werkgever, vooral het laatste nieuws en de Rijksoverheid in de gaten. Zo voorkom je onverwachte verrassingen.

We hopen dat we je genoeg hebben kunnen helpen met deze maatregelen en dat je meteen aan de slag gaat om je kantoor corona-proof te maken. Belangrijk is dat alle werknemers de maatregelen hanteren bij hun op kantoor, zodat er minder kans is op overdracht van het virus.

En als je interesse hebt in een corona-proof kantoor, neem dan een kijkje naar ons aanbod of neem contact met ons op!